Zdjęcia dokumentacyjne inwestycji


Dokumentacja fotograficzna inwestycji Mazury Resort w Ostródzie, zrealizowana na zlecenie firmy Oak Property.
Zlecenie polegało na uwiecznieniu aktualnego zakresu prac budowlanych i przedstawieniu obecnego stanu obecnym i przyszłym klientom firmy. 


Fotografie: Łukasz Nowosadzki / Archilens

Copyright 2024 © All rights reserved.
Using Format